måndag 18 april 2011

Lågkolhydratkoststudie i Motala tidning

Jag fick nys om en lågkolhydratstudie för ett tag sen. Dietisten trodde den skulle röra om lite i grytan. Det hoppas jag verkligen att det gör också. Idag tronade lågkolhydrakoststudien på framsidan Motala tidning, vår lokaltidning. En studie på 61 personer i Motala och Borensberg där samtliga deltagare lottades till om de skulle få äta lågkolhydratkost eller lågfettkost. Projektledaren för detta är Hans Guldbrand, distriktsläkare på vårdcentralen Lyckorna. Testdeltagarna har varit med om olika provtagningar: vikt, blodsocker, blodfetter, kolesterol, urinstatus, njurfunktionsvärde. Från början var statusen likvärdig. Efter hand har nya tester gjorts och deltagana har intervjuats och svarat på enkäter. De som ätit lågkolhydratkost visade sig få mycket bättre blodsocker. Hans Guldbrand förklarar att kolhydrater omvandlas till socker. Han fortsätter:

- En farhåga var att det höga fettinnehållet skulle vara farligt för kolesterolet, men det värdet höjdes inte vilket talar för att lågkolhydratkost fungerar bättre än lågfettkost på diabetespatienter typ 2.

Arne Lundin ingick i studien och fick äta lågkolhydratkost. Han har tagit bort tre mediciner och gått ner åtta kilon. Den här studien är den enda studien av sitt slag i primärvården där man jämfört två kosttyper med relativt lång uppföljningstid. Studien har pågått under två år med lika lång förberedelsetid. Andra forskarrön kan nämnas en israelisk studie som visar att lågkolhydratkost och Medelhavsmat gav bättre viktminskning än lågfettdiet. WHO, Världshälsoorganisationen, har funnit att intag av fisk motverkar risk för kranskärlssjukdom och att blodtrycket har ett starkt samband med BMI - en viktminskning på fem kilo sänker blodtrycket.

Ur MVT, Motala tidning & Vadstena tidning


11-04-18


Studiens slutsatser:


Jämförbar viktminskning i båda grupperna


Lågkolhydratkosten sänkte blodfetterna i högre grad de första sex månaderna och utjämnades sedan och gav inte någon negativ inverkan på blodfetterna


God blodtryckssänkning i båda gruperna


Svårt att hålla fast vid en speciell diet en längre tid


Informationsinsatser via diabetessköterskor och dietis har god effekt på viktnedgång, blodsockerläge speciellt när lågkolhydratkost rekommenderas


(källa: Studien i Västkost)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...